Realizacje 2

BLATY

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

blat Star Galaxy

 

 

 

 

 

blat granitowy STAR GATE

blat granitowy STAR GATE

blat granitowy STAR GATE

blat granitowy STAR GATE

 

 

 

 

 

 

 

RENOWACJE

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

płytki marmurowe przed czyszczeniem

płytki marmurowe przed czyszczeniem

płytki marmurowe po czyszczeniu

płytki marmurowe po czyszczeniu

płytki marmurowe po czyszczeniu

płytki marmurowe po czyszczeniu

posadzka marmurowa przed krystalizacją

posadzka marmurowa przed krystalizacją

posadzka marmurowa po krystalizacji

posadzka marmurowa po krystalizacji

LASTRIKO- przed renowacją

LASTRIKO- przed renowacją

LASTRIKO-po dokonanej renowacji

LASTRIKO-po dokonanej renowacji

MARMUR przed renowacją

MARMUR przed renowacją

marmur po dokonanej renowacji

marmur po dokonanej renowacji

 

 

 

 

 

MARMUR przed renowacją

MARMUR przed renowacją

MARMUR po dokonanej renowacji

MARMUR po dokonanej renowacji

posadzka zabezpieczona krystalizacją

posadzka zabezpieczona krystalizacją

posadzka zabezpieczona krystalizacją

posadzka zabezpieczona krystalizacją

blat marmurowy przed renowacją

blat marmurowy przed renowacją

blat marmurowy po wykonaniu renowacji

blat marmurowy po wykonaniu renowacji

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa przed renowacją

posadzka marmurowa po renowacji

posadzka marmurowa po renowacji

podłoga marmurowa przed renowacją

podłoga marmurowa przed renowacją

podłoga marmurowa po wykonaniu renowacji

podłoga marmurowa po wykonaniu renowacji

czyszczenie posadzki, stan przed

czyszczenie posadzki, stan przed

czyszczenie posadzki, stan po

czyszczenie posadzki,    stan po

 

czyszczenie posadzki, stan przed

czyszczenie posadzki, stan przed

czyszczenie posadzki, stan po

czyszczenie posadzki, stan po

czyszczenie posadzki, stan przed

czyszczenie posadzki, stan przed

 

czyszczenie posadzki, stan po wyczyszczeniu

czyszczenie posadzki, stan po wyczyszczeniu

granit przed czyszczeniem

granit przed czyszczeniem

granit po czyszczeniu

granit po czyszczeniu

mycie podestów

mycie podestów

czyszczenie piaskowca, stan przed

czyszczenie piaskowca, stan przed

mycie piaskowca, stan po

mycie piaskowca, stan po

mycie tarasów, stan przed

mycie tarasów, stan przed

mycie tarasów, stan po

mycie tarasów, stan po

konglomerat przed renowacją

konglomerat przed renowacją

konglomerat po renowacji

konglomerat po renowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSADZKI

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

marmur Crema Marfil

czyszczenie fug - kostka marmurowa, przed

czyszczenie fug – kostka marmurowa, przed

czyszczenie fug - kostka marmurowa, po

czyszczenie fug – kostka marmurowa, po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMINKI

blok Daino Reale

blok Daino Reale